nedelja, 09. september 2012

Dr. Melanie Joy naznanja začetek delovanja revolucionarne organizacije


Z velikim navdušenjem naznanjam začetek delovanja Carnism Awareness and Action Network (CAAN). Poslanstvo CAAN je povečati zavedanje o karnizmu, nevidnem sistemu prepričanj, ki ljudem omogoča, da jedo določene živali, in ga izpodbijati. Hkrati bo CAAN deloval kot središče mednarodnih dejavnosti za ozaveščanje o karnizmu. CAAN je prva organizacija, ki se osredotoča izključno na psihološke in družbene dejavnike, ki podpirajo uživanje živali, zaradi česar je inovativna institucija in njena ustanovitev je pomembna prelomnica.


Karnizem je nasilni, zatiralni sistem, ki povzroča vsesplošno izkoriščanje živali in zatiranje ljudi. Vendar pa je veliki večini tistih, ki jedo meso, mar tako za živali kot za njihovo lastno dobrobit, ne zavedajo pa se posledic karnizma za njih same in za njihov svet. Pri CAAN smo prepričani, da ljudje morajo in si zaslužijo poznati resnico o karnizmu, tako da se o hrani lahko svobodno odločajo - kajti brez zavedanja ni svobodne izbire.

Imamo razlog, da smo zelo optimistični o potencialu CAAN, da pripomore k močni in trajni spremembi za vsa bitja, človeška in ne-človeška. Povsod po svetu je odziv na ozaveščanje o karnizmu zelo pozitiven in pristop CAAN k problemu izkoriščanja živali in ljudi na farmah je inovativen in enkraten.

CAAN je prva organizacija, ki:
  • se ne osredotoča zgolj na živinorejsko prakso, temveč na njen izvor - sistem prepričanj, ki živinorejo sploh omogoča. Natančneje, CAAN izpodbija same temelje tega sistema prepričanj: družbene in psihološke obrambne mehanizme, ki vzdržujejo karnizem;
  • ne postavlja prehranjevanja z živalmi zgolj v okvir preprostega vprašanja osebne etike, temveč kot neizogibni rezultat zatiralnega “-izma”. S tem želi CAAN pokazati, da je jesti živali vprašanje socialne pravičnosti, in pomagati, da se veganstvo uvrsti na zemljevid gibanj za socialno pravičnost;
  • se ne osredotoča le na posameznike, temveč na neposredno institucionalno spremembo. CAAN je prva organizacija, katere infrastruktura je zasnovana tako, da se lahko sistematično in strateško osredotoča na institucionalizirano zatiranje in nasprotuje institucijam, ki legalizirajo živinorejo. CAAN bo vodil in podpiral Carnism Awareness Task Forces - CATFs, skupine profesionalcev, ki si bodo skupaj prizadevali za povečano osveščenost in izkoreninjanje karnizma na svojih delovnih področjih, ter tako sistem spreminjali od znotraj;
  • zagotavlja ne samo praktično in strateško, temveč tudi psihološko podporo zagovornikom, ki si prizadevajo za spremembo sistema, ter s tem zmanjšuje verjetnost osipa in izgorelosti zagovornikov.


Če bodo prizadevanja CAAN uspešna, bomo močno pripomogli k spremembi načina, na katerega družba razmišlja in govori o vprašanju prehranjevanja z živalmi, in povzročili velik premik v zavesti javnosti.

Upam, da si boste vzeli nekaj trenutkov za ogled naše spletne strani, ki vključuje vire za izobraževanje javnosti o karnizmu, materiale za pomoč aktivistom pri širjenju informacij o karnizmu, informacije o moji mednarodni govorniški turneji za ozaveščanje o karnizmu in najnovejše informacije o globalnem širjenju zavesti o karnizmu.

Prosim, pomagajte nam razširiti informacije o CAAN. Objavite novico o CAAN na svojih družbenih medijih, vključite to obvestilo v novice svojih organizacij, pišite o CAAN na svojih blogih in čim bolj razširite te informacije.

Če ste medijski strokovnjak, lahko še posebej pomagate. Prosim, vzemite si čas za ogled naše strani za medije, ki ponuja medijsko uporabni material, in mi sporočite, če bi se radi dogovorili za intervju o CAAN.

Hvala za vse, kar delate, da bi pripomogli k oblikovanju bolj humane in pravične družbe za vsa bitja.

V miru in solidarnosti,
Melanie Joy


Prevod: Veganska iniciativa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar