sreda, 10. oktober 2012

Pozitivno počutje je lahko ključ do preobrazbe našega življenja in naše kulture


Eden od kritičnih faktorjev v delovanju za socialne spremembe je zmožnost ponotranjiti spremembo, ki jo želimo videti v zunanjem svetu. To je bilo prepoznano in izrečeno s strani več duhovnih učiteljev in družbenih aktivistov, kot so bili Buda, Jezus, Gandhi, Thoreau, M.L. King in A.J. Muste, katerega slavni izrek »Ni poti do miru, mir je pot,« meri naravnost v srž njegovega učenja.

Na srečo postaja zelo jasno, da običaji naše kulture in neizprosno nasilje v odnosu do živali za hrano, produkte in druge potrebe zahtevata, da smo kot potrošniki ločeni od svoje prirojene modrosti in sočutja ter naše naravne inteligence, ki pomeni zmožnost občutenja pomembnih povezav, biti dovzeten za pravilno odzivanje. Kot razlagam v knjigi The world peace diet, so prehranski rituali v katerikoli kulturi izredno močne sile indoktrinacije. Skoznje naša kultura injicira strupeno miselnost elitizma, redukcionizma, ločenosti in potlačitve občutljivosti v nas vseh.

Eden od primarno neprepoznavnih učinkov kulturnega programiranja je nižanje našega naravnega dobrega mnenja o samem sebi, represija prirojenega občutka, da smo del prijaznega in  slovečega univerzuma. Kot otroci smo bili ne samo prisiljeni videti odrasle okrog nas jesti meso in skrivanje zaprtih in prestrašenih živali, ampak prisiljeni rutinsko jesti takšne stvari tudi sami. Naša duhovna povezanost z radostjo, svobodo in kreativnostjo, lepoto in sočutjem je bila nezavedno potlačena.

Zaradi našega pomanjkanja občutka varnosti in zaradi strahu, nas lahko zelo hitro zmanipulirajo in izkoristijo kot potrošnike in delavce v sistemu, ki povečuje bogastvo in privilegije majhne elite. Opustoši pa ne samo zunanjo ekološko in kulturno pokrajino naše Zemlje, pač pa tudi notranjo pokrajino našega čustvenega in duhovnega življenja. Postajamo le ironični v svojih iskanjih in prodamo ter zamenjamo radost in svobodo za dolgočasno otrplost udobja in varnosti.


Ključ transformacije naših življenj in naše kulture je naše počutje. Kako se počutimo? Resnično? Kakšno je naše splošno počutje ali ton počutja preko celotnega dneva? Kako se spreminja? Kaj povzroči spremembo?  Ugotovil sem, da je zelo koristno, če se zavedam svojega počutja in subtilnih sprememb preko celega dneva. Odkril sem tudi, da je počutje izredno občutljivo na različne misli in zavestne namere. Zaradi tega je mnogo duhovnih učiteljev poudarjalo pomembnost kultiviranja mentalnega zavedanja in vzpostavitev notranjih stanj usmiljenosti, sočutja, radosti, hvaležnosti in mirnosti, ki so neodvisne od kakršnihkoli zunanjih situacij, v katerih se nahajamo. 

S prakticiranjem in pridobljenimi izkušnjami ter razumevanjem se lahko naučimo, da smo manj pod vplivom zunanjih dražljajev in prebivamo bolj v našem srcu v miru in z občutkom usmiljenosti za druge, ne glede na to, kaj se dogaja. Odveč je reči, da obstaja obilo možnosti za vajo.

Ključna situacija je ta, da smo se vsi rodili v kulturo, ki duši naravno veselje, ustvarjalnost in sočutje in na več načinov spodbuja v nas najslabše kvalitete. Primarno, ko nas prisili v uživanje mesa, in sekundarno preko kulturnih institucij, ki takšen nasilen  in otopel način  vedenja vsiljujejo in razvijajo. Nekaj primerov teh drugotnih inštitucij so avtoritarne, izobraževalne, religiozne, ekonomske in zdravstveno-farmacevtske institucije, ki so za ljudi praktično neizogibne. Kot novorojenčki smo nasilno ločeni od naših mam in napadeni s toksičnimi cepljenji in okoljem, obremenjenim s kemičnimi substancami. Ko odraščamo, smo podvrženi agresivni prehrani in televizijskim programom ter izobraževalnemu programu, ki nas oropa naravne radovednosti in jo nadomesti s strahom pred napakami. Ta vzorec se ponavlja v religijskih in korporacijskih okoljih, hkrati pa smo ves čas obkroženi z mediji, ki prikazujejo slike kriminala, bolezni in vojn. Vse to nam jemlje moč in povzroča ekstremno negativno mišljenje. Na žalost pa je rezultat  naraščanje prodaje zdravil, ki vplivajo na počutje, kar seveda še poveča moč farmacevtskih korporacij.  Te zaposlujejo celo vojsko ljudi, ki kontrolira tako politične ustanove kot tudi medije, s katerimi smo obkroženi. Tako ljudje ponotranjimo to negativnost na več načinov. Ko so naše misli frustrirane ali depresivne in se počutimo izčrpane, postanemo z lahkoto lahkoverni potrošniki, ki z zaupanjem kupujemo proizvode in uradne verzije zgodbic, ki nam jih ponuja korporacijski sistem.

Pa vendarle je povsod okrog nas in v nas prisotno veselje do bivanja, izraženega skozi petje, ples in slavljenje. To vidimo in občutimo jasno v naravi: svobodno živeče ptice, ribe in druge živali slavijo svoja življenja z zadovoljstvom in milostjo. Kamorkoli globlje pogledamo, voda teče in govori, rože in listje se obračajo proti soncu in plešejo v vetru. In oblaki in drevesa, dež in tih sneg, trta, reke in gore - vsak zase polni svoje mesto in ima svoj namen. Vsak od njih odpira življenje na tem prečudovitem planetu, ki si ga delimo na našem potovanju okoli sonca in skozi vesolje. Ta način gledanja, kultiviranja odprtosti srca, občutek hvaležnosti in povezanosti z razcvetelo lepoto višjega reda, napreduje z vadbo. Z našim kulturnim programiranjem nas niso naučili gledati na svet na ta način. Nasprotno, naučili so nas, da sta narava in živali v stalnem konfliktu in tudi le kot sredstvo za našo uporabo, daleč manj pomembni kot človek, le nekaj več kot mehanični rekviziti v naših človeških dramah. Čudovite in revolucionarne novice pa nam pravijo, da lahko s stalno prakso pozitivno transformiramo svoj način gledanja in doživljanja sveta in sebe samih, dvignemo nivo energije in zavedanja. Zaljubimo se lahko v življenje in postanemo neustavljiva sila za zdravljenje, veselje in osvoboditev. Vse, kar je potrebno, je notranje hrepenenje, da se prebudimo iz kulturnega transa in volja, da to zavestno naredimo.

Kako naredimo ta korak?
Vadimo. Vadimo na popolnoma enak, vendar obraten način, kot so nas naučili v naši kulturi. Zato je veganski način življenja temelj za duševno zdravje, veselje in pozitivno osebno in družbeno transformacijo. Skozi svoje prehrambene rituale nam je naša kultura vsilila prakso izključitve, redukcije in udobja, hkrati pa nepovezanosti, elitizma, grabežljivosti in neobčutljivosti.  Kot družba tako skozi načrtno prakso izvršujemo ekocid, genocid in suicid (uničenje okolja, naroda in samomor).

V nasprotju  s tem veganski način življenja prakticira vključitev, obuditev senzibilnosti, zavestno prebujenje v uživanje, spoštovanje, raziskovanje, zaščito in slavljenje  vsepovezanosti življenja. Tako je prva in najbolj pomembna praksa v kultiviranju pozitivnega občutja in mišljenja veganstvo: prizadevati si zmanjšati na minimum krutost in izkoriščanje, ki ga povzročamo drugim preko svojih dejanj, govora in misli.

Druga vaja je globoko izpraševanje. To je postavljanje pod vprašaj vse tiste uradne zgodbe, ki jih slišimo o naravi realnosti, ki prihajajo iz strani uradnih virov ne glede na to, ali so to zunanji viri ali notranji glasovi zgodb, ki smo jih ponotranjili. Predlagam, da razmislite zgodbo o beljakovinah, o kalciju, o človeški superiornosti, zgodbo o 11. septembru, različne znanstvene in religiozne zgodbice, različne zgodbe o zdravju, denarju, spolu, spolnosti in spoznali boste, da je realnost lahko zelo drugačna in daleč bolj lepa in osvobajajoča, kot nam je bilo povedano.

Tretja vaja je utišanje našega uma, naših misli. Glede na raziskave, mislimo okrog 60 000 misli na dan - približno ena misel na sekundo, vsak sleherni trenutek. Za povprečno osebo je 85% teh misli negativnih in 95% je ponavljajočih. Prišel je čas, da aktivno zaposlimo delovanje naših misli in razvijemo zmožnost osvoboditi se svojih notranjih zgodb, ki se vrtijo okrog mojih problemov in mene kot ločenega jaza. Ko to naredimo, se zbudimo v spoznanje, da je to, kar smo, večno zavestno zavedanje. Naše telo in naše misli se dvigajo iz tega zavedanja kot oblaki nastajajo na nebu. Naša prava narava je nebo in mi smo prav tako svobodni. To so le besede, dokler ta resnica, h kateri ciljajo, ni izkušnja. Ta izkušnja pa je rezultat prakticiranja prijaznosti in globokega izpraševanja o veganskem načinu življenja.  Našemu umu dovolimo, da utihne in prenese našo pozornost od vsebine naših misli na prostranost v notranjosti, kjer vse mišljenje nastaja.

Četrta vaja, ki se mi zdi, da razvija notranje veselje, je, da si vsak dan vzamemo čas in se povežemo z naravo.  Zame je biti bos na Zemlji in plavati v naravnih okoljih, kot so oceani, jezera in potoki, še posebej osvežujoče in prispeva k temu, da naravna vse moje celice, da pojejo.

Peta vaja je zavestno prakticirati in negovati občutek hvaležnosti. To se mi zdi zelo dobrodejno in zdi se, da ta vaja pride do korenin naših mentalnih bolezni in travm, ki nam jih je vsilila naša kultura. Depresija, zaskrbljenost, strah, ponos, ljubosumnost in stres, vsi izparijo v ozdravljajoči svetlobi hvaležnosti. Verjamem, da lahko vedno najdemo razloge, zaradi katerih smo lahko hvaležni. Blagoslov, ki ga to prinaša, je notranji mir in ustvarjalno obilje.

Naša mentalna drža uokvirja vse, kar izkusimo. In to védenje je bilo mnogokrat sprogramirano s strani naše zastrupljene in tekmovalne kulture, ki dnevno ubija milijone živali za hrano in nas novači za ta katastrofalen projekt. Eno največjih daril, ki jih lahko damo živalim, nam samim, našim ljubljenim, naši kulturi, je napor razgaliti ta kulturni pogled in učiti se dati iz okvirjev naše mentalne poglede ter gledati s perspektive sočutja, veselja in hvaležnosti.  Na noben način ne priporočam, da se proti svoji volji soočite z obupom in nasiljem, ki ga naravno občutimo, ko se prebudimo ob navadno prikriti krutosti in grozi v našem svetu. Pač pa, da dovolimo sebi, da to občutimo in gremo skozi. Kot vegani si kar najbolj prizadevamo, da zavestno zmanjšamo na minimum nasilje, ki je povezano z našim delovanjem. Nujno je, da vadimo prepoznavanje in zahvalo lepoti in milosti, ki se v obilju manifestirata okoli nas. Tako naša prizadevanja izvirajo iz sproščenosti in samozavesti, ne pa iz jeze in strahu. 

Sistemi zatiranja uspevajo, ko je počutje negativno in so ljudje zaprti za dotok energije, moč in solidarnost. Ti sistemi zatiranja morajo izginiti, ko bodo ljudje močni in napolnjeni z duhom zahvale, zaupanja, radosti in občutkom, da delijo. Če imate še kakšne ideje, kako konstruktivno izboljšati svoje počutje, jih prosim podelite z nami. Hvala. 


Avtor prispevka (naslov v angleškem originalu: Positive Moods May be the key to Transforming our Lives and our Culture) je Will Tuttle.


Dr. Will Tuttle je učitelj, avtor, pianist in skladatelj, ki v Severni Ameriki in Evropi vsakoletno izvede 150 predavanj, delavnic in koncertov. Je avtor priznane prodajne uspešnice The World Peace Diet in prejemnik Peace Abbeyeve nagrade za pogum vesti. Že več kot 30 let je vegan.

Ni komentarjev:

Objavite komentar