četrtek, 23. junij 2011

Izkoriščanje živali nezaželeno vpliva na okolje... še iz ust Združenih narodov

"V primerjavi z industrijskimi so kmetijski postopki sami po sebi neučinkoviti pri uporabi virov. Zaradi tega so s kmetovanjem proizvedeni hrana, gradivo in goriva med vzroki največjega onesnaževanja. To je še posebno resnično za izdelke iz živali, pri katerih je njihov metabolizem omejujoč dejavnik. Velik delež svetovne pridelave poljščin je namenje za hranjenje živali. Pričakuje se, da se bo ta delež pridelanih žit za krmo do leta 2050 povečal na 40% do 50%" (Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production, 2010, p. 66)

Študijo priporočamo kot zelo informativno in jasno branje. Navedli bi lahko še kup dejstev iz študije, ki govorijo v prid veganstvu in bi jih zlahka našli na kakšnem protestnem panoju. Vendar dodajamo le še to. V Sloveniji je letos potekala akcija Mleko krepi, da bi se povečala poraba slednjega. Če kdo razume to logiko slovenske politike, naj sporoči.


Spodnji graf jasno pokaže vlogo izkoriščanja živali na stanje in prihodnost okolja. Ne pozabite prišteti velikega deleža poljiščin k živalskim proizvodom.

Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production

Ni komentarjev:

Objavite komentar