sobota, 02. november 2013

Znani delni rezultati evropske državljanske pobude Stop Vivisection

Minimumi, ki jih določa evropska zakonodaja, so doseženi. Zbranih je več kot milijon podpisov in vsaj 12 držav je preseglo minimum. Ni več sence dvoma, da se Evropejci zavedamo preživelosti krutih poskusov na živalih. Slovenija je zbrala največ podpisov glede na število državljanov, med vsemi podpisniki pa je največ državljanov Italije.Danes so znani predhodni rezultati evropske državljanske pobude Stop Vivisection, ki zahteva razveljavitev Evropske direktive o vivisekciji živali (2010/6 3/UE) ter odpravo poskusov na živalih. Zbranih je bilo 1.126.005 podpisov, k temu številu pa še niso prišteti vsi podpisi na papirju. Nekaj bo tudi odštevanja, saj je za pričakovati, da bo delež podpisov neveljaven - tu gre za podvojene ali nepopolne podpise. Že pomota v eni sami črki ali pa manjkajoč kraj rojstva na papirnatem obrazcu razveljavita podpis. Tukaj je potrebno izpostaviti, da obrazci za zbiranje podpisov (ki so enaki za vse evropske državljanske pobude, vendar različni za različne države) niso zasnovani uporabnikom prijazno, težko jih je tudi čitljivo izpolniti.

To je do sedaj največja demokratična akcija proti poskusom na živalih v Evropi in ena prvih uspešnih evropskih državljanskih pobud. Po številu organizacij, ki so pobudo podprle, ter številu aktivistov pa je po mnenju poznavalcev evropskih državljanskih pobud najuspešnejša do sedaj.

Kaj se bo sedaj zgodilo s podpisi? Centralni odbor v Italiji bo zbral vse podpise na papirju, jih pregledal in jih v decembru skupaj z elektronskimi poslal v preverjanje nacionalnim avtoritetam. Le-to bo trajalo nekaj mesecev, zato končnega rezultata vejetno ne bomo izvedeli pred marcem 2014. Takrat bo Evropska komisija pobudo Stop Vivisection tudi uradno priznala kot uspešno in določila datum, ko bodo pobudniki in organizatorji pobude Stop Vivisection v Evropskem parlamentu predstavili zahteve pobude. Od tedaj bo imela Evropska komisija 3 mesece časa za pisni odgovor.

Za uspešno evropsko državljansko pobudo je potrebno zbrati vsaj milijon podpisov in vsaj 7 držav mora preseči določeno minimalno število podpisov, ki je 750-kratnik števila poslancev iz države v Evropskem parlamentu. Glede na danes znane rezultate smo te zahteve dosegli - in presegli. Minimalno število podpisov je bilo doseženo v kar 12 državah članicah EU: Italiji, Sloveniji, Belgiji, Slovaški, Nemčiji, Španiji, Bolgariji, Madžarski, Franciji, Estoniji, Poljski in Finski.

Ena izmed pasic, ki je v času zbiranja podpisov zaokrožila po Evropi

Daleč največ podpisov je zbrala Italija, kar 570.400, zelo močno podporo so dale tudi Nemčija (s 159.028 podpisi), Francija (z 71.659 podpisi) in Španija (s 54.858 podpisi). Glede na število državljanov se je s podporo več kot 1% prebivalstva najbolj izkazala Slovenija, tik za njo Italija, potem pa še Estonija, Belgija, Slovaška, Madžarska, Finska, Luksemburg, Bolgarija in Nemčija. Odlično se je odrezala tudi Hrvaška, ki je z zbiranjem podpisov lahko pričela šele konec avgusta.

Tukaj je celoten seznam števila podpisov v vseh državah članicah EU (v oklepaju je odstotek določenega minimalnega števila podpisov za posamezno državo).

Avstrija 11.472 (80%)  
Belgija 29.495 (178%)  
Bolgarija 15.500 (115%)  
Ciper 624 (14%)  
Češka 5.172 (31%)  
Danska 4.773 (49%)  
Estonija 6.179 (137%)  
Finska 12.734 (130%)  
Francija 71.659 (129%)  
Grčija 2.144 (13%)  
Hrvaška 3.122 (34%)  
Irska 3.377 (37%)  
Italija 570.400 (1041%)  
Latvija 3.643 (54%)  
Litva 5.194 (58%)  
Luksemburg 1.193 (26%)  
Madžarska 24.576 (149%)  
Malta 1.484 (33%)  
Nemčija 159.028 (214%)  
Nizozemska 10.692 (54%)  
Poljska 44.722 (117%)  
Portugalska 13.716 (83%)  
Romunija 2.219 (9%)  
Slovaška 13.331 (137%) 
Slovenija 21.752 (362%)  
Španija 54.858 (135%)  
Švedska 9.172 (61%)  
Velika Britanija 23.774 (43%)  
SKUPAJ: 1.126.005 podpisov

Izjemen uspeh pobude na slovenskih tleh je rezultat trdega dela posameznikov, ki so ves svoj razpoložljivi čas vlagali v to, da so v slovenskem jeziku omogočili informacije o pobudi in razlogih za njen podpis ter zbirali podpise, in številnih skupin in društev, ki so omogočila, da so te informacije dosegle kar najširši krog ljudi. Slovenci smo se za uspeh pobude trudili tudi izven meja naše države, pri nas je pa pobudo podpisalo tudi mnogo tujih turistov.

Veganska iniciativa se kot koordinacijski odbor pobude Stop Vivisection v Sloveniji vsem društvom in posameznikom, medijem, trgovinam in lokalom, kakor tudi vsem podpisnikom, iskreno zahvaljuje.

Ta pobuda ima veliko vlogo tudi pri osveščanju javnosti.  Ugotavljamo namreč, da se mnogo ljudi ne zaveda, kaj poskusi na živalih pravzaprav so, kdo in zakaj jih izvaja, ter ali so sploh potrebni. To ni prav presenetljivo, saj laboratoriji za testiranje na živalih svojih dejavnosti ne delijo v javnosti, kadar pa jih, so te informacije pristranske. Na tisoče neuspelih raziskav je nezabeleženih in neobjavljenih. Izdelkov, ki jih testirajo na živalih, je vsak dan več: od kave in zelenega čaja do lepilnih trakov. 

Seveda je kristalno jasno, da so poskusi na živalih ne le neizrekljivo kruti, temveč tudi popolnoma nepotrebni, za ljudi celo škodljivi. Zaradi obilice nepopolnih ali napačnih informacij, slabega poznavanja tematike ter skrivnostnosti, ki jo obdaja, pa se ljudje pogosto neradi opredelijo za ali proti poskusom na živalih in zaupajo, da bodo odgovorni ljudje s področja medicine, biokemije, veterine itd. naredili tako, kot je prav. Zato je pomembno, da so med organizatorji pobude Stop Vivisection visoko izobraženi strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami (zdravniki, genetiki, biologi, biokemiki, veterinarji, zoologi), predstavniki vodilnih evropskih organizacij in odborov za odgovorno medicino, za uporabo nadomestnih in varnih metod testiranja in za zaščito pravic živali, ter poslanci v Evropskem parlamentu, administracijsko plat organizacije pa vodi evropska poslanka.

Dva izmed organizatorjev pobude Stop Vivisection, André Ménache in Gianni Tamino, prav v tem trenutku pripravljata izjavo za javnost. Ko jo prejmemo, jo bomo (v slovenskem prevodu) objavili tudi tukaj.


MEDIJI: za informacije v zvezi z evropsko državljansko pobudo Stop Vivisection in problematiko poskusov na živalih smo na voljo na elektronskem naslovu info@veganstvo.net.

Ni komentarjev:

Objavite komentar