sobota, 27. februar 2016

Stop Vivisection - izjava za javnost

Evropska komisija je nedavno organizacijam, ki jih skrbi sporno vprašanje poskusov na živalih, vključno s Stop Vivisection, poslala vprašalnik o dostopnosti alternativnih metod v Evropi, ki ga je pripravil referenčni laboratorij Evropske unije za alternative testiranju na živalih (EURL-ECVAM). Pobuda EURL-ECVAM se osredotoča na načelo 3R - reduction (zmanjšanje števila živih živali), refinement (izboljšanje) in replacement (nadomestitev), ne naslavlja pa vprašanja znanstvene veljave poskusov na živalih.


Sedaj 1.173.131 podpisnikov evropske državljanske pobude Stop Vivisection od evropskih institucij pričakuje, da se bo osredotočila na znanost. Kot smo bili obveščeni v sporočilu Evropske komisije z dne 17.12.2015, bo še pred koncem leta 2016 sklicana javna “Konferenca o znanstveni veljavnosti živalskih modelov” (glejte www.stopvivisection.eu/news). To bo izjemna priložnost za presojo znanstvenih argumentov tako za kot proti poskusom na živalih ter za ovrednotenje napredka v biomedicinskem in toksikološkem raziskovanju v skladu s potrebami 21. stoletja.


Medtem ko podrobnosti o tej zelo potrebni konferenci še pričakujemo, vas vabimo, da preberete naše pripombe na anketo EURL-ECVAM v odgovoru podpredsednikuEvropske komisije Jyrkiju Katainenu, katerega prevod objavljamo spodaj.


G. Jyrki Katainen
podpredsednik Evropske komisije
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruselj


Dne 17. februarja 2016


Spoštovani g. Katainen,


organizatorji evropske državljanske pobude Stop Vivisection se zahvaljujemo za vprašalnik, ki smo ga dobili v imenu referenčnega laboratorija Evropske unije za alternative testiranju na živalih (EURL ECVAM), ki ga vodi Skupno raziskovalno središče Komisije (JRC).


Strinjamo se, da je pomembno identificirati vsakovrstne vire znanja in poznavanja, ki so lahko relevantni za načelo 3R: nadomestitev (Replace), zmanjšanje (Reduce) in izboljšanje (Refine) uporabe živali v znanstvene namene, da bi lahko razumeli, kako se tovrstno znanje širi, ter izpostavili, kako zapolniti vrzeli v njem.


Vendar pa menimo, da je v vprašalniku temeljno neravnovesje, saj ne dopušča izpostavljanja morebitnih slabosti načela 3R. Nobeno izmed vprašanj ne ponudi možnosti deliti znanja o sledečih zelo pomembnih zadevah:

 1. Načini za uveljavitev metod brez uporabe živali, ki jih je že validiral EURL ECVAM in odobril OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. op.prev.). Razvijanje alternativ namreč nima veliko smisla, če ni učinkovitega pravnega ali drugega mehanizma za nadomeščanje poskusov na živalih z alternativami. Kot primer naj navedemo test aktivacije monocitov (MAT; Monocyte Activation Test) kot zamenjavo za test na pirogenost na zajcih. Zakaj za te poskuse v Evropi vsako leto še vedno uporabimo 170.000 zajcev, ko pa zanj že obstaja zamenjava?
 2. Večji del javnosti “alternativne metode” razume kot “metode brez uporabe živali”. Javnost ne ve, da okoli 80% “alternativnih metod”, ki jih je od leta 1992 validiral EURL ECVAM, še vedno uporablja žive živali ali pa živalske celice, in da le okoli 20% “alternativnih metod” dejansko ne uporablja živali. EURL ECVAM se mora jasno in razumljivo izražati in poskrbeti, da so te informacije na njegovi spletni strani javnosti enostavno dostopne. Kakršna je trenutno, spletna stran ni uporabniku prijazna.
 3. Trenutni postopek validacije, ki ga uporablja EURL ECVAM, je za današnji tehnološki napredek prepočasen. Če je za validiranje nove metode, ki ne uporablja živali, v povprečju potrebnih 7 let, bo v tem času tehnologija, ki jo ta metoda uporablja, že zastarela. Zakaj v vprašalniku ne odpira razprave o drugih validacijskih paradigmah (na primer “teže dokazov”)?
 4. Javnost, pa tudi znanstveniki, pogosto zamenjujejo izraza “relativna nadomestitev” in  “absolutna nadomestitev”. Pomembno je jasno razložiti, kaj ta izraza pomenita. Russell in Burch (1959) razlikujeta med relativno nadomestitvijo (human umor vretenčaste živali za namen pridobitve celic, tkiv ali organov za študije in vitro) in absolutno nadomestitvijo, ki popolnoma odpravi uporabo živali (uporaba človeških celic in tkiv).
 5. Znanstvena veljavnost živalskih modelov v vprašalniku ni nikjer omenjena, kaj šele dvom vanjo. (V vprašalniku ni niti omembe, kaj šel dvoma v veljavnost “živalskega modela”.) To je velika pomanjkljivost, še posebej če pomislimo, koliko je znanost napredovala od leta 1959, ko sta Russell in Burch objavila načelo 3R. Sedanje znanstveno razumevanje, vključno z razumevanjem človeškega genoma, evolucijske biologije in teorije kompleksnosti razložijo, zakaj visoko razvit kompleksni sistem ene vrste ne more predvideti učinka zdravil ali bolezni v visoko razvitem kompleksnem sistemu druge vrste. Zakaj vprašalnik ne poziva h komentiranju teh ključnih vprašanj? 39. odstavek direktive 2010/63/EU navsezadnje jasno navede: Tako iz moralnih kot tudi iz znanstvenih razlogov je bistveno, da se zagotovi, da se vsakršna uporaba živali skrbno ovrednoti glede na znanstveno in izobraževalno utemeljenost, uporabnost in pomen pričakovanih rezultatov navedene uporabe.


V skladu z zgoraj zapisanim smo mnenja, da je poslani vprašalnik zgolj še ena neizkoriščena priložnost za širjenje znanja ter izpostavljanje načinov, kako zapolniti vrzeli v njem.


S spoštovanjem,


Dr. Andre Menache (andre.menache@gmail.com)
Prof. Gianni Tamino
v imenu EDP Stop Vivisection


Vabimo k branju povezanih prispevkov na našem blogu:

1 komentar:

 1. Hi,
  I want to share an article I read recently about vegan eggs alternatives:
  https://cruelty-free-lifestyle.org/vegan-eggs/
  enjoy reading and share please!

  OdgovoriIzbriši